Nye metoder og LMI arrangerer informasjonsmøte om overgang til ny anmodningsprosess 

Møtet arrangeres torsdag 13. april kl. 12 til 14.30. Meld deg på her.

Publisert 23. mars 2023

Tema for møtet er overgang til anmodning om vurdering for legemidler, som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Vi vil få en statusoppdatering fra tre arbeidsgrupper på oppfølgingen av tiltak for raskere saksbehandling i Nye metoder.

Sekretariatet for Nye metoder, Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF vil delta på møtet.

Møtet vil bli streamet, velg i påmeldingsskjemaet om du vil delta fysisk eller digitalt.

Sted: Essendrops gate 3, Oslo, auditoriet i kjelleren

Tid: 13. april kl. 12.00 til 14.30

Møtet er åpent og gratis.

Program:

 • 11.30-12.00: Kaffe og enkel servering
 • 12:00 – 12:05: Velkommen, ved Nye metoder og LMI
 • 12:05 – 13:00:  Overgang til anmodning om vurdering av legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten v/ Michael Vester, sekretariatet for nye metoder.
  • Prosess, skjemaer, tidslinjer etc.
  • Spørsmål
 • 13:00 – 13:15: Pause
 • 13:15 – 13:35:   Forenklet prosess for nye indikasjoner for PD1- og PD-L1-hemmere v/ Erik Sagdahl, Sykehusinnkjøp HF

                               Fra løp til tidlig faglig vurdering og bestilling av ønsket beslutningsstøtte v/ Sara Reinvik Ulimoen, Sykehusinnkjøp HF

 • 13:35 – 13:50: FINOSE-samarbeidet v/ Elisabeth Bryn, Legemiddelverket
 • 13:50 – 14:15: Spørsmål og avklaringer. Avslutning

Meld deg på her.