Flere jenter enn gutter bruker antidepressiver, sovemedisin og antipsykotika

Flere studier viser en økning i bruken av medisiner for psykiske lidelser over den siste tiårsperioden, særlig blant unge jenter, skriver NTB.

Publisert 24. mars 2023