2 av 3 bruker denne medisinen feil

- 2 av 3 av de som bruker inhalasjonsmedisin mot astma eller kols har feil teknikk - også de som har brukt medisinen i mange år, sier farmasøyt. Små endringer i teknikk kan gi store...

Publisert 27. mars 2023