LMI, NTNU og St. Olavs Hospital arrangerer møte om Partnerskap for økt helsedataforskning i Trondheim 13. april

Fullt program for møtet er nå publisert. Meld deg på her.

Publisert 28. mars 2023

I Midt-Norge finnes det ressurser i form av befolkningsundersøkelser, strukturert EPJ og registerdata. Denne ressursen koblet med framragende forskningskompetanse gir gode muligheter for forskningssamarbeid og gode partnerskap.

LMI arrangerer, sammen med NTNU og St.Olavs Hospital, et møte om bedre utnyttelse av helsedata. Møtet finner sted i Trondheim, Øya Helsehus, St. Olavs Hospital, 13. april kl. 10.00 til 16.00.

Fullt program for møtet her.

Meld deg på her.