Regjeringen investerer 200 millioner i nukleær forskning

– Senteret skal øke rekrutteringen til fagmiljøene innenfor nukleærmedisin i Norge, både ved sykehusene, ved universitetene og i industrien, sier Ola Borten Moe, skriver MedWatch.

Publisert 28. mars 2023