Møte hos Helse- og omsorgsdepartementet: – For å lykkes må det ligge en felles nasjonal strategi til grunn

Hvordan kan teknologi og digitalisering bidra til redusert vekst i personellbehov for å imøtekomme fremtidens bærekraftsutfordringer? Det var noe av det som ble diskutert på en rundbordskonferanse om Nasjonal helse- og samhandlingsplan hos Helse- og...

Publisert 29. mars 2023