EU styrker forsyningssikkerheten for legemidler – hva betyr det for Norge?

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) arrangerte onsdag 29. mars et møte hvor de diskuterte om Norge er klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid.

Publisert 30. mars 2023
SEMINAR: Fra venstre: Grete Karin Berg i NHO, Håkon Haugli i Innovasjon Norge, Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, Ann-Tove Kongsnes, Investinor og Ole Dahlberg i Curida.

Blant innleggsholderne var Ole Dahlberg, administrerende direktør i Curida, Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, Jan Christian Vestre, næringsminister, og Grete Karin Berge i NHO.

I lys av koronapandemien og andre pågående kriser satser EU nå tungt på å styrke sin motstandsdyktighet og sikre tilgang til kritiske innsatsfaktorer. I dette arbeidet er det å sikre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr et viktig element. EU gjør nå flere grep for å skape robuste forsyningskjeder og dermed styrke forsyningssikkerheten for legemidler og medisinsk utstyr. Videre skal Helsekrisemyndigheten, HERA – Health Emergency Response Authority, både i freds- og krisetid, være et bindeledd mellom forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av kriserelevante medisinske mottiltak. På denne måten vil EU forsøke å sikre forsyningskjeder for medisinske mottiltak, og ivareta Europas tilgang til legemidler og medisinsk utstyr i en krise.

HERA omfatter ikke Norge per i dag, men regjeringen har konkludert at Norge skal søke en avtale med EU om full deltagelse i det Europeiske helseberedskapssamarbeidet.

LMI kommer tilbake med mer om EU-ordningene rett over påske.  

Ole Dahlberg.
Grete Karin Berg.