Politiker-besøk hos GE Healthcare

Denne uken fikk GE Healthcare besøk av stortingspolitikerne Solveig Vitanza og Tobias Hangaard Linge, begge AP, som fikk et godt bilde av dagens helseindustri i Norge, samt potensialet fremover.

Publisert 30. mars 2023
OMVISNING: Fra venstre: Monica Larsen (LMI), Tobias Hangaard Linge (Stortingspolitiker AP), Sara Lagerfelt (fabrikksjef GE Healthcare Oslo), Cathrine Thomassen (Ad.dir. GE Healthcare), Solveig Vitanza (Stortingspolitiker AP), Leif Rune Skymoen (GM LMI) og Erik Flatmark (adm.dir… Agilera).

Både LMI og Agilera (nyopprettet selskap utskilt fra IFE) var med i møtet med politikerne. Solveig Vitanza sitter i næringskomiteen, mens Tobias Linge er vararepresentant for Sverre Myrli, som for tiden er i permisjon.

Administrerende direktør Cathrine Thomassen fortalte om GE Healthcare i Oslo og Lindesnes, før LMIs Monica Larsen gikk inn i helsenæringens innspill til eksportstrategien.

– Vi har vært for dårlige til å hevde oss på fastlandseksporten, derfor satte vi i gang «Hele Norge eksporterer», fortalte Linge. Hverken han eller Vitanza kunne naturlig nok komme mer inn på konklusjonene som nærmer seg i eksportstrategien, men Linge kunne fastslå at «helsenæringen fremstår som en god kandidat».

Veikartet

Også veikartet for helsenæringen, som næringsministeren lanserte under Livsvitenskapskonferansen i februar, ble et tema.

– Vi håper å ha det klart før sommeren. Der ønsker vi å presentere konkrete tiltak, som vil bli evaluert underveis, sa Solveig Vitanza.

Politikerne fikk omvisning i GEs fabrikk, en attraksjon i seg selv som fabrikk innenfor Ring3.

Potensialet

Etter omvisningen fortalte Erik Flatmark om potensialet og mulighetene innenfor radiofarmasi, som er et fortrinn Norge kan dyrke videre.

LMIs nye leder, Leif Rune Skymoen, presenterte de enorme mulighetene som ligger i norsk helseindustri.

– Tenk på Novo Nordisk i Danmark, som på børsten er verdt 2,5 ganger så mye som Equinor. Om vi klarer å lage to selskaper som er en tiendedel så store, så har vi skapt en av Norges største næringer, sa Skymoen.