Skymoen etterlyser tydelige tilgangs-ambisjoner

LMIs nye leder var i en paneldebatt på Kreftkonferansen i regi av Dagens Medisin, der han etterlyste en tydeligere strategi for raskere tilgang på legemidler.

Publisert 30. mars 2023
PANELDEBATT: Fra venstre debattleder Hilde Bryhn, Giske Ursin, Fredrik Schjesvold, Alexander Fosså, Stig Slørdahl og Leif Rune Skymoen.

Leif Rune Skymoen var i debatt sammen med Giske Ursin (leder for Kreftregisteret), Fredrik Schjesvold (overlege og leder ved Oslo myelomatosesenter), Alexander Fosså (overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus) og Stig Slørdahl (administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF).

Temaet var «Hvordan skal vi sikre likeverdig tilgang til moderne kreftbehandlinger og kliniske studier i Norge?».

Medlemsturne

Skymoen kunne fortelle om sine første uker som LMI-leder, der han så langt har besøkt 10 medlemsselskaper.

– Deres pipeline foreller at det kommer mange nye legemidler fremover. Det er gode nyheter for pasienter og for samfunnet. Vi får et løft på flere sykdomsområder – hvor pasienter tidligere ikke har hatt behandling, fortalte Skymoen. Som også anerkjente at dette er utfordrende: Det er ikke uendelig med ressurser og vi må bruke hver krone så smart som mulig.

– Vi som industri er opptatt av at alle nye behandlinger skal bli tilgjengelig for norske pasienter så fort som mulig og at vi ikke skal gå glipp av nytteverdien. Derfor er vi glad for at regjeringen har prioritert og at vi nå jobber sammen om videreutvikling av systemet for Nye metoder.

Sammenlign med kliniske studier

I den sammenhengen pekte han på hva vi har fått til sammen innen kliniske studier.

– Der satte vi en klar strategi og konkrete tiltak – og oppnådde resultater. Antall kliniske studier har gått betydelig opp. Det jobbes nå med en strategi for Nye metoder, så la oss sammen gjøre det samme – med klare mål og ambisjoner – for tilgang til nye behandlinger, sa LMIs Leif Rune Skymoen.