Ny folkehelsemelding lagt frem i dag

I dag la regjeringen frem den nye Folkehelsemeldingen, og den røde tråden er å utjevne sosiale helseforskjeller. LMI er skuffet over lite konkrete vaksineplaner.

Publisert 31. mars 2023
Leif Rune Skymoen med den rykende ferske Folkhelsemeldingen. Helseminister Kjerkol i bakgrunnen.

Folkehelsemeldingen er en viktig stortingsmelding med et viktig mål: å redusere sosial ulikhet i helse. Tiltakene er mange, inndelt i seks innsatsområder:

  • Samfunnsskapte vilkår for god helse
  • Levevaner og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
  • Psykisk helse og livskvalitet
  • Vern mot helsetrusler og retten til et sunt miljø
  • Digitalisering og kommunikasjon
  • Forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten

– Dersom regjeringen ønsker å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helse, er legemidler og vaksiner et åpenbart verktøy – sammen med en rekke andre tiltak. Vaksiner er et av de mest effektive verktøyene vi har i forebyggende helsearbeid. Et voksenvaksinasjonsprogram nevnes i meldingen, og det er LMI glade for. Omfanget derimot, var skuffende, sier LMI-direktør Leif Rune Skymoen.

Regjeringa vil arbeide med å etablere eit vaksinasjonsprogram for vaksne og risikogrupper.
Utgangspunktet vil vere dagens influensavaksinasjonsprogram, der kommunane har ansvar for å gi
innbyggarane tilbod om vaksine. Ein eventuell vidareføring av tilbudet om vaksine mot covid-19
kan også gjerast i vaksinasjonsprogrammet. Å innføre fleire vaksinar kan vedtakast etter ei fagleg
og samfunnsøkonomisk vurdering
.

Meld. St. 15, Folkehelsemeldingen

– Det er bra at regjeringen ikke forkaster planene om et vaksinasjonsprogram for voksne, men for å forebygge sykdom trenger vi konkrete planer. Mange voksne vet ikke at vi bør oppdatere barnevaksinene hvert tiende år, og et voksenvaksinasjonsprogram – med influensavaksine, pneumokokkvaksine og oppfriskningsvaksine fra barnevaksinasjonsprogrammet – har vært anbefalt av FHI siden 2018, sier Skymoen. 

Helsemininisteren legger frem Folkehelsemeldingen.

Han mener det er skuffende at legemidler blir beskrevet som en merkostnad for helsevesenet, fremfor et verktøy som kan bidra til forebygging og bedre helse i befolkningen. I meldingen heter det blant annet:

Tidspress og forventningar frå pasienten kan føre til at legen rekvirerer legemiddel i staden for å iverksette livsstilsintervensjonar eller andre ikkje-medikamentelle tiltak. Dette kan bidra til at
legemiddelbehandlinga tar ein større del av fastlegekapasiteten og krev ressursar i helsetenesta som alternativt kunne vore brukte på helsefremjing og anna forebyggande arbeid.

Meld. St. 15, Folkhelsemeldingen

– Et av hovedmålene til regjeringen er å stoppe økningen i fedme. Da er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke nevner verdien legemidler kan ha for å forebygge og redusere dette folkehelseproblemet. I stedet beskrives legemiddelrekvirering mot folkehelseproblmer som en problem, sier Skymoen.

Det er imidlertid noen gledelige signaler i meldingen.

– Det er bra at Folkehelsemeldingen tar opp trusselen antimikrobiell resistens utgjør. Økt bruk av vaksiner vil bidra til å motvirke disse problemene. Et eksempel er vaksine mot meslinger, hvor vi vet at dersom Norge slutter å vaksinere barn mot meslinger vil 10 000 – 12 000 barn få bakterielle infeksjoner som krever antibiotikabehandling årlig.

LMI er også fornøyde med at regjeringen vil se på mulighetene for å sette igang et nasjonalt program for røykeslutt, basert på erfaringene fra et pilotprosjekt i Vestre Viken. Der har deltakerne fått gratis legemiddel til røykeslutt og veiledning ved frisklivssentraler. Prosjektet har blitt evaluert av Folkehelseinstituttet og har vist svært gode resultater.

Det skal understrekes at Skymoen – i likhet med de fleste andre – ikke har hatt tid til å lese meldingen i sin helhet, siden den ble lagt frem for to timer siden. LMI kommer tilbake med mer.

LMI og LMIs medlemmer ble også intervjuet i etterkant av fremleggelsen. Se bl.a:

Regjeringen sier nei til omfattende vaksinasjonsprogram for voksne (HealthTalk)

Bransjen skuffet over regjeringens vaksineambisjoner: – Vi venter utålmodig, som alle andre (Medwatch)

– Hadde forventet noe mer konkret og med mer hastverk (Medwatch)

Folkehelsemeldingen: Ingen klare løfter om vaksinasjonsprogram for voksne (Medwatch)