Den regulatoriske fremtiden i Norden

Torsdag 30. mars møttes de nordiske legemiddelmyndighetene og bransjeforeningene hos Swedish MPA i Uppsala, for å diskutere hvordan man kan styrke det regulatoriske samarbeidet i Norden.

Publisert 11. april 2023
Deltarne på møtet om regulatorisk samarbeid i Norden

På agendaen stod blant annet nordiske pakninger/nordisk merking, overgang til elektroniske pakningsvedlegg, EU Pharma legislation og de nordiske legemiddelmyndighetens engasjement inn mot EMA.

Fra Norge stilte Dag Jordbru, Områdedirektør, regulatorisk og legemiddelbruk ved Legemiddelverket, Linn Camilla Svenningsen, Head of Regulatory Affairs, Pfizer og leder av LMIs faggruppe for RA og PV, samt Bente By Jansen, Managing Director Felleskatalogen AS og koordinator av LMIs faggruppe for RA og PV.  Se fullstendig liste over deltagere fra de andre nordiske landene nederst i denne saken.

Dag Jordbru tok initiativ til å drive ePIL-prosessen videre på et nordisk nivå, og inviterte legemiddelmyndighetene til et møte for videre diskusjon av en nordisk policy i begynnelsen av mai.

– Det var viktig at Jordbru fikk med seg de andre legemiddelmyndighetene på den strategiske biten, og at behovet for et tilgjengelig papir-pakningsvedlegg for visse pasientgrupper ikke kan stå i veien for tilgjengeligheten av legemidler, sier Bente By Jansen.  

EMAs rolle ble diskutert, og selv om EMA udiskutabelt har en viktig rolle, så var det stor enighet om at de nordiske landene er tjent med og ønsker ressurssterke, kompetentente nasjonale legemiddelmyndigheter. Som bransjeforening er det derfor viktig at LMI synliggjør på et politisk nivå, betydningen av et kompetent Legemiddelverk med tilstrekkelige ressurser.  

– Det var et svært vellykket møte, med gode diskusjoner og bred enighet om å jobbe tettere sammen på et strategisk nivå, for å finne de gode regulatoriske løsningene for fremtiden, sier By Jansen.

Deltagere fra Finland

Bransjeforeningen: Mari Sirviö (Secretary for the PIF’s regulatory affairs committee), Thomas Lautenschlager, Bayer (Chair of PIF’s regulatory affairs committee) and Anna Malmberg, Novartis (Vice Chair of PIF’s regulatory affairs committee)

Myndighetene: Leena Pietilä, Head of Unit – Regulatory processes and Nina Ruso, Research Coordinator.

Deltagere fra Sverige

Bransjeforeningen: Linda Melkersson (Coordinator of LMI’s regulatory affairs committee), Rana Aloul, MSD, Chair of Lif’s regulatory affairs committee and Christer Olsson, Sanofi, Vice Chair of Lif’s regulatory affairs committee

Myndighetene: Monica Lidberg, director, Anna Mäkinen Salmi Head of Unit Regulatory Affairs

Deltagere fra Danmark

Bransjeforeningen: Jakob Bjerg Larsen (Lif secretariat), Chair of Lifs Regulatory Affairs Committee: Helen Shennan, AstraZeneca  

Myndighetene: Hanne Lomholt Larsen, Director of Department, Regulatory & Clinical Assessment and Nanna Aaby Thirstrup, Director of Department, Quality Assessment & Clinical Trials

Deltagere fra Island

Bransjeforeningen: Elisabet Tómasdóttir, head of reg. affairs at Icepharma, Ólöf Guðrún Helgadóttir and Brynja Dís Sólmundsdóttir, reg. affairs at Vistor.

Myndighetene: Rúna Hauksdóttir, Executive Director Iceland Medicines Agency.