Få med deg Nye metoder og LMIs informasjonsmøte her

Torsdag 13. april kl. 12.00 til 14.30 arrangerer Nye metoder og LMI informasjonsmøte om overgang til ny anmodningsprosess. Følg streamen her.

Publisert 12. april 2023

Tema for møtet er overgang til anmodning om vurdering for legemidler, som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Vi vil få en statusoppdatering fra tre arbeidsgrupper på oppfølgingen av tiltak for raskere saksbehandling i Nye metoder.

Sekretariatet for Nye metoder, Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF vil delta på møtet.

Program:

  • 12:00 – 12:05: Velkommen, ved Nye metoder og LMI
  • 12:05 – 13:00:  Overgang til anmodning om vurdering av legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten v/ Michael Vester, sekretariatet for nye metoder.
    • Prosess, skjemaer, tidslinjer etc.
    • Spørsmål
  • 13:00 – 13:15: Pause
  • 13:15 – 13:35:   Forenklet prosess for nye indikasjoner for PD1- og PD-L1-hemmere v/ Erik Sagdahl, Sykehusinnkjøp HF

                               Fra løp til tidlig faglig vurdering og bestilling av ønsket beslutningsstøtte v/ Sara Reinvik Ulimoen, Sykehusinnkjøp HF

  • 13:35 – 13:50: FINOSE-samarbeidet v/ Elisabeth Bryn, Legemiddelverket
  • 13:50 – 14:15: Spørsmål og avklaringer. Avslutning

Følg streamen på denne lenken, eller under fra kl. 12.00 torsdag 13. april: