Kickstart på nytt helsedatasamarbeid

Industri, akademia, sykehus- og forskningsmiljøer var torsdag samlet hos NTNU for å snakke om helsedata. Både fra sine ståsteder, men også om hvordan vi skal jobbe sammen videre.

Publisert 14. april 2023
HUNT: Professor Kristian Hveem, ved HUNT og NTNU, ledet møtet.
ASTRA ZENECA: Pål Hasvold fortalte om hva de ser etter ved mulige nye partnerskap.

– Dette ble en fin arena, som må videreføres, sa forskningssjef Haakon Skogseth ved NTNU under oppsummeringen av seminaret. Det var K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi/HUNT, Forskningsavdelingen ved St. Olav og LMI som arrangerte seminaret som samlet bortimot full sal hos St. Olav denne uka.

FORSKNINGSSJEF: Haakon Skogseth ved NTNU var godt fornøyd med møtet.

Ideen til dette møtet kom til under siste eHiN-arrangement, da LMIs Monica Larsen og Kristian Hveem i HUNT satte seg ned for å diskutere mulighetene for et felles møte.

– Hensikten var å skape tillit og forståelse for hva industrien bruker helsedata til, og at resultatene av den forskningen er sammenfallende med akademias agenda. Og ikke minst samfunnets behov for kunnskap og innsikt om resultater av behandling og likeverdig tilgang til behandling, forteller Monica Larsen.

– I Midt-Norge har de en massiv investering i helseplattformen og de har kunnskap og erfaring med å koble datakilder sammen – i et helhetlig pasientforløp. Slik kan de sammenstille data for å få kunne gi beslutningsstøtte og innsikt i sanntid. Det er helt nødvendig for å nå målet om en digitalisert og bærekraftig helsetjeneste. Det er avgjørende for oss å få innsikt i hvordan denne infrastrukturen er og hvordan de jobber med den, forklarer hun videre.

– Hva er motivasjonen for akademia og forskningsmiljøene?

– Forskerne trenger disse partnerskapene med industrien for å få tilført kompetanse og ressurser fra private aktører inn i prosjektene. De trenger å vite hvordan industrien tenker og at vi finner fellesnevnerne. Det er dette denne arenaen skal brukes til.

Seminaret i Trondheim ble ledet av Kristian Hveem. Det var 11 foredragsholdere, som dekket alle områder i partnerskapet. Siste del av dagen ble viet til hvordan vi tar dette videre.

LMIs Monica Larsen fikk ordet:

– Dette var en kickstart på noe som må følges opp – kanskje med et nytt møte til høsten. I Midt-Norge har vi både helsedatasenteret og biobankmiljøet og kan ta lead på arbeidet med å faktisk skape gevinster gjennom økt helsedatabruk. Industrien kan bidra med ressurser og kompetanse for å skaffe innsikt og kunnskap. Vi må alle sørge for at samfunnet får mest mulig helse for pengene. Derfor må vi jobbe sammen om helsedatabruken. Vi bør lage en businessplan for nye hvordan industrien kan kobles tettere på nye prosjekter.

GODT BESØKT: Mange engasjerte publikummere i salen på St. Olavs.
NOVARTIS: Sigrid Marie Blom fortalte om et godt samarbeidsprosjekt med HUNT.
HELSEPLATTFORMEN: Håkon Haaheim.
NORDIC RWE: Steinar Thoresen kunne fortelle at deres nye selskap har kommet godt igang.
MERCK: Siri Børø om offentlig/privat samarbeid.
HUNT: Oddgeir Lingaas Holmen i HUNT Cloud om hvordan de prosjekterer.
HUNT/NTNU: Christian Jonasson om mulighetene med offentlig/privat samarbeid.