Nå må legemiddelselskapene selv be om metodevurdering – målet er raskere saksbehandling (LMI-møte)

Fra 1. mai må legemiddelselskapene selv melde inn legemidler som de ønsker skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Dette skal de gjøre ved å sende inn en anmodning om vurdering til Nye metoder. Målet er...

Publisert 14. april 2023