Seks legemiddelselskaper: Pilotevalueringen som ikke vil fortelle noe

Myndighetene tester ut anbud for legemidler på blåresept for å se om de skal lage en varig anbudsordning. Problemet er at piloten ikke er representativ, og at evalueringen som Stortinget venter på, vil derfor ikke...

Publisert 17. april 2023