MSD og Moderna skal teste kreftvaksine på lungekreft

De to selskapene planlegger å teste kreftvaksine på ikke-småcellet lungekreft. Samtidig starter de en fase 3-studie på fløflekkreft mot slutten av året, skriver Medwatch.

Publisert 18. april 2023