Helsetilsynet: Helseplattformen kan true pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital

Statens helsetilsyn beskriver flere av forholdene ved St. Olavs hospital i Trondheim som kritiske, skriver NRK.

Publisert 20. april 2023