Polivy får USA-godkjenning for førstelinjebehandling av lymfom

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) setter en strek over sin skepsis, og godkjenner det målrettede legemiddelet Polivy som førstelinjebehandling av pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), skriver HealthTalk.

Publisert 21. april 2023