Eli Lilly starter sammenlikningsstudie med Wegovy til Novo Nordisk

Eli Lilly starter en fase 3-studie der de sammenligner effekten av sin fedmemedisin Mounjaro direkte med Wegovy til Novo Nordisk. Resultatet av studien kan få store konsekvenser for hvem som kommer til å dominere det...

Publisert 25. april 2023