Negativ respons på ny legemiddellovgivning

- EUs legemiddellovgivning risikerer å sabotere Europas life science-industri og sette europeiske pasienter lenger unna banebrytende behandlinger, mener EFPIA, foreningen for den europeiske legemiddelindustrien.

Publisert 26. april 2023