Stortingshøring: – Gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett til pneumokokkvaksiner og utvid Medisinstart

Stortinget bør gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett til pneumokokkvaksiner og utvide ordningen med Medisinstart, uttaler Apotekforeningen i sitt høringsinnspill om Folkehelsemeldingen, skriver HealthTalk.

Publisert 26. april 2023