Feira opprettinga av eigen seksjon for kliniske studiar

Den nyoppretta Seksjon for kliniske studiar (SKS) skal mellom anna jobbe for å legge til rette for deltaking i kliniske studiar i Helse Møre og Romsdal, og vil samarbeide tett med Seksjon for forsking og...

Publisert 27. april 2023