Innføring av presisjonsmedisin innen kreft i Norge

Det pågår en revolusjon innen kreftbehandling. Innen lungekreft lever i dag én av fire pasienter fem år etter diagnose sammenlignet med én av ti for 20 år siden, skriver Mediaplanet.

Publisert 3. mai 2023