Kronikk: Et stikk for folkehelsen

LMI har sammen med Norsk sykepleierforbund og Apotekforeningen skrevet en kronikk I Dagens Medisin, der vi understreker hastverket med å utarbeide en konkret plan for voksenvaksinasjonsprogram.

Publisert 3. mai 2023

Vi står midt oppi en rekke kriser hvor én av løsningene er en lavthengende frukt. Vi er glade for at regjeringen har sett frukten, men håper den snart også plukker den. Det haster.

Løsningen vi snakker om, er vaksinasjonsprogram for voksne. 

Krisene vi snakker om, er

• mangel på helsepersonell,

• økt behov for helsetjenester på grunn av en økende andel av eldre,

• lavere andel av befolkningen i arbeid, økende sosial ulikhet i helse – og økende trussel om antibiotikaresistens.

Alt dette belaster den enkelte, samfunnet – og et allerede hardt presset helsevesen, skriver Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Les hele kronikken på Dagens Medisin