Ber Stortinget utsette beslutning om helseforvaltningen

– Hastebehandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er ikke en god politisk prosess, sier Juristforbundet og andre organisasjoner til juristen.no.

Publisert 5. mai 2023