Livsvitenskapsbygget vil gi norsk farmasi et løft

Livsvitenskapsbygget vil gi farmasien i Norge nye muligheter, mener farmasøytene Kathrin Bjerknes, leder Farmasøytisk institutt, og Solveig Kristensen, dekan Mat-Nat, skriver farmatid.no.

Publisert 5. mai 2023