EU trapper opp kampen mot antibiotikaresistens

EU-landene må ta et krafttak for å redusere bruken av antibiotika. Det mener EU-kommisjonen, som nå har lagt frem et forslag til anbefalinger om hvordan arbeidet mot antimikrobiell resistens kan trappes opp i EU. Nå...

Publisert 9. mai 2023