Etaten Direktoratet for medisinske produkter får helhetlig ansvar for metodevurderinger 

I revidert nasjonalbudsjett står det at miljøet i Folkehelseinstituttet som har drevet med metodevurderinger for medisinske produkter, nå flyttes til Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk). Dermed samles metodevurderinger nå på ett sted.

Publisert 11. mai 2023

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av regjeringen torsdag formiddag 11. mai, står det at «Statens legemiddelverk styrkes og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp. Etaten får et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter.» 

Å samle metodevurderingene ett sted er et ønsket tiltak fra LMI.  

– Å samle den faglige kompetansen innenfor metodevurderinger, mener vi er et viktig bidrag. Vi mener det er nødvendig at all dedikert kompetanse og ekspertise innenfor metodevurderinger nå samles. Dette vil bidra til å styrke forvaltningen og fagligheten innenfor metodevurderinger, sier seniorrådgiver i LMI, Karoline Knutsen. 

Karoline Knutsen i LMI.

– Vi mener det er viktig at det er en helhetlig tilnærming til helseforvaltningen, og at den ses i et bredere perspektiv for å nå målene om økt effektivitet, og for å sikre en bærekraftig utvikling av helsevesenet. Det gjelder blant annet perspektiver som næringsliv, innovasjon, miljø, utdanning og arbeidsliv, som alle er sentrale faktorer og spiller inn for å sikre at alle norske pasienter får gode og likeverdige helsetjenester også i fremtiden, sier Knutsen. 

I en pressemelding fra regjeringen skrives det at det har vært et behov for justeringer i dagens organisering av sentral helseforvaltning. 

– Endringene i den sentrale helseforvaltninga vil gjøre oss bedre rustet til å oppnå regjeringen sine målsettinger i helsepolitikken, og styrker sektoren i møte med dagens utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til regjeringen.no.