Nord-Europa-sjefen i Roche: – Dypt bekymret over EUs reformforslag

– Helseinnovasjon har vært en suksesshistorie i Europa. Men nå står vi ved et veiskille. Europa har nå en unik mulighet til å bedre pasientenes tilgang til legemidler, sier Ehab Youssef, Nord-Europa-sjef i Roche i...

Publisert 11. mai 2023