LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

LMIs har gitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Les høringssvaret her.

Publisert 16. mai 2023

LMI har blant annet gitt innspill om følgende temaer:

  • Konkurransesituasjonen
  • Hvordan motvirke de negative effektene av vertikal integrasjon
  • Tilrettelegging for netthandel
  • Plikt til forsendelse ved salg av legemidler over internett
  • Økt adgang til markedsføring av rabatter på reseptfrie legemidler
  • Farmasøytisk kompetanse
  • Vaksinasjon i apotek
  • Pasientrettet informasjon om det enkelte legemidlets bruk
  • Oversikt over apotekenes lagersaldo
  • Apotekenes økonomiske rammevilkår

Les hele høringssvaret