Cu­ri­da-sty­re­le­de­ren møt­te for­mann­ska­pet: – Hå­per på nye in­ves­to­rer i lø­pet av de næ­rme­ste må­ne­de­ne

Styreleder Per S. Thoresen i Curida Holding mener det er gode muligheter for å få nye investorer inn på eiersiden i legemiddelbedriften i Elverum i løpet av de nærmeste månedene, skriver Østlendingen.

Publisert 1. juni 2023