SLV: – Økning av ulovlig markedsføring av fedmemidler

Statens legemiddelverk sier den økte oppmerksomheten rundt legemidler mot overvekt fører til mer markedsføring. De følger nå ekstra godt med, skriver Medwatch.

Publisert 1. juni 2023