Hva koster ulike sykdommer i helsevesenet?

Ny studie har vurdert kostnadene for 144 sykdommer. Demens og psykisk helse er blant sykdommene som koster mest. Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og University of Washington, og er publisert...

Publisert 6. juni 2023