GMO-regler må ikke få stoppe utviklingen av avanserte terapier

Et restriktivt regelverk for genetisk modifisert organisme (GMO) står i veien for kliniske studier med avanserte terapier som gen- og celleterapi – både i Norge og Europa, skriver Sigrid Bratlie og medforfattere, på vegne av...

Publisert 7. juni 2023