Kronikk: Blir gode leveår mindre verdt?

Jens Torup Østby i Biogen, Katrine Bryne i LMI og medforfattere skriver i Dagens Medisin at ekspertgruppene, som er satt ned i forbindelse med en ny prioriteringsmelding, bør vurdere verdsettelsen av et godt leveår.

Publisert 13. juni 2023

Den kommende prioriteringsmeldingen bør vurdere verdsetting av helseeffekter ut ifra et mål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Når verdien av et godt leveår ikke er justert siden 2015, minner det mer om et sparetiltak. Konsekvensen kan bli feilinvesteringer og redusert tilgang til ny behandling, skriver forfatterne av kronikken.

Les hele kronikken i Dagens Medisin her.