Direktoratet for medisinske produkter – et skritt i feil retning

Den nåværende ledelsen i Statens legemiddelverk (SLV) har ikke lyktes med å bygge opp et tillitsvekkende faglig miljø for metodevurdering, skriver Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved UiO og Torbjørn Wisløff, seniorforsker ved Ahus i...

Publisert 14. juni 2023