Kong Harald åpnet norsk-dansk næringslivskonferanse i København

Grønn industriutvikling og styrket samarbeid innen energi og livsvitenskap var tema på en stor dansk-norsk næringslivskonferanse torsdag og fredag.

Publisert 16. juni 2023
KØBENHAVN: H.M Kong Harald åpnet konferansen i København og snakket om mulighetene innen livsvitenskap. Foto: TOM HANSEN/Innovasjon Norge

Salen i Dansk Industris plenumssal var torsdag fullsatt med norske og danske kongelige, politikere og næringslivsaktører – alle invitert av arrangørene Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet, Trade Council, Dansk Industri og Norges ambassade i Danmark.

Les mer om kongebesøket på kongehuset.no

Kongen om mulighetene innen livsvitenskap

H.M Kong Harald og H.K.H. Kronprins Fredrik holdt åpningstalene, og Kong Harald snakket i sin tale varmt om Norges og Danmarks muligheter innen livsvitenskap. I salen satt blant annet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), GE Healthcares Cathrine Thomassen og LMIs direktør Leif Rune Skymoen. Thomassen fortalte fra scenen om GE Healthcare og deres høyeffektive, bærekraftige produksjon i Norge.

NORSK DELEGASJON: Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær Kreftforeningen, Idar Kreutzer, direktør i NHO og Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI.

– Det er inspirerende å se og høre hvor profesjonelle de er i Danmark innen livsvitenskap og størrelsen på industrien der. Det er en inspirasjon for oss, samtidig som det viser mulighetene som ligger i samarbeid mellom våre to land, sier Skymoen.

Samarbeidet mellom norsk og dansk næringsliv er så viktig at Innovasjon Norge i går åpnet sitt nye kontor i København.

Besøkte Novo Nordisk

Under en parallellsesjon om helseteknologi og livsvitenskap. Her kunne deltakerne velge mellom et besøk på Bispebjerg Hospital eller til BioInnovation Institute, som er etablert av Novo Nordisk – en av Danmarks største life science-suksesser som har bidratt til at denne industrien er Danmarks største eksportindustri.

Norsk og dansk næringsliv er ledende innen utviklingen av innovative, bærekraftige og grønne løsninger. Strategisk samarbeid mellom Norge og Danmark vil åpne nye muligheter for våre bedrifter og klynger innen en rekke sektorer. Dette gjelder både for eksport og bilateralt næringslivssamarbeid. Norsk og dansk næringsliv komplementerer hverandre i utviklingen av grønne løsninger og har potensial til å ta markedsposisjoner sammen i relevante tredjeland, også utenfor Europa. Sammen kan vi nå ut til nye markeder og bidra til nye energiløsninger og grønn omstilling globalt. Sammen kan vi også tilby løsninger på de globale helseutfordringene.

Fra programmet

GE Healthcare snakket om bærekraftig legemiddelutvikling

The Life Science Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, LMI, Melanor, IKT- Norge og Innovasjon Norge arrangerte en parallellsesjon om fremtidens helse – bærekraftig, digital og persontilpasset medisin. Her bidro blant annet GE Healthcares Cathrine Thomassen og Nykodes Michael Engsig med inspirerende innlegg.

(Saken fortsetter under bildene)

Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom Norge og Danmark på utvalgte strategiske satsingsområder, og å styrke relasjonen mellom relevante myndigheter og viktige beslutningstakere for å bygge sterke og levedyktige verdikjeder.

Inngått grønn energi-avtale

– Det ble under konferansen inngått avtaler mellom norske og danske selskaper på energifeltet. Dette er svært viktig med tanke på fremtiden og den grønne omstillingen. Samtidig må det være et mål at vi kan få til tilsvarende bilaterale samarbeid også på livsvitenskapsområdet, sa Skymoen.

Det var danske Ørsted og norske Aker Carbon Capture og Northern Lights som inngikk avtale om CO2-fangst og -lagring. Avtalen er ifølge Innovasjon Norge et av de første kommersielle CCS-samarbeidene på tvers av Europa. Fra 2026 skal det fanges og lagres 430.000 tonn CO2 årlig under Nordsjøen.

Les mer om konferansen her