SGLT2-hemmere til behandling av hjertesvikt

Legemiddelverket har vurdert om alle pasienter med hjertesvikt kan tilbys empagliflozin (Jardiance) og dapagliflozin (Forxiga) på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon), skriver NHI.

Publisert 16. juni 2023