Vista-rapport: Apotekene bidrar til milliardinnsparinger i helsetjenesten

I flere eksempler viser Vista Analyse at apotekene gjennom veiledning og pasientoppfølging hindrer sykehusinnleggelser og bidrar til flere gode leveår. – Dette reduserer offentlige utgifter og øker livskvalitet verd mange milliarder kroner, mener Thor-Arne Englund...

Publisert 16. juni 2023