Banebrytende migrene-studie sammenlignet daglig tablett og månedlig injeksjon

CHALLENGE-MIG-studien var den første såkalte «head-to-head»-studien som målte to ulike CGRP-hemmere opp mot hverandre: Eli Lillys injeksjon Emgality (galcanezumab-gnlm) og Pfizers orale smeltetablett Vydura, skriver Health Talk.

Publisert 19. juni 2023