Beslutningsforum skal ta stilling til innføring av brystkreftmedisin for fjerde gang

Mandag skal Beslutningsforum ta stilling til 11 metoder, hvorav ti er legemidler. Gileads brystkreftbehandling skal opp til vurdering for fjerde gang, skriver, MedWatch.

Publisert 19. juni 2023