LMIs høringssvar om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

LMI har avgitt høringssvar til forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram.

Publisert 22. juni 2023

LMI støtter forslaget i sin helhet. Vi berømmer forslaget for å bidra til økt kapasitet
for rekvirering, også etter vanlig arbeidstid, samtidig som fastlegetjenesten avlastes.
Vi ser dessuten mulighet for å oppnå ytterligere gevinster for helsevesenet og
befolkningen ved å gi sykepleiere og farmasøyter rett til å rekvirere også andre
vaksiner enn de som er omfattet av denne høringen. LMI foreslår derfor at erfaringer
fra dagens midlertidige rekvireringsrett for et begrenset antall vaksiner brukes til å
vurdere en utvidelse til alle ikke-levende vaksiner.

Les hele høringssvaret her.