EMA anbefaler nye legemidler og indikasjoner

Det europeiske legemiddelbyråets komité for legemidler til mennesker har avholdt sitt juni-møte, skriver MedWatch..

Publisert 26. juni 2023