Godkjenner første genterapi i USA mot sjelden muskelsykdom

Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) har godkjent Elevidys som den første genterapien for behandling av pasienter mellom fire og fem år med Duchennes muskeldystrofi (DMD), skriver Health Talk.

Publisert 26. juni 2023