Legemiddel mot kronisk nyresykdom anbefales godkjent i EU

Boehringer Ingelheim og Eli Lillys legemiddel Jardiance får anbefaling fra EMAs vitenskapelige komite for legemidler til mennesker (CHMP), om at det kan brukes i behandling av kronisk nyresykdom, skriver MedWatch.

Publisert 26. juni 2023