Skal revurdere legemiddel mot sjelden sykdom

Bestillerforum ber Statens legemiddelverk (SLV) om å gjøre en kost-nytte-analyse for legemidlet ekulizumab (Soliris) til behandling av pasienter med den sjeldne blodsykommen PNH, skriver Dagens Medisin.

Publisert 29. juni 2023