LMI i MedWatch om priskriterier og prio-melding

Legemiddelindustrien mener det er på høy tid å øke alternativkostnaden som brukes når Beslutningsforum vurderer nye legemidler, skriver MedWatch.

Publisert 30. juni 2023