Kronikk: Norge har bare tilgang til 47 prosent av de nye medisinene

Dataene viser klart at vi i Norge ikke er gode eller raske nok på å ta i bruk nye legemidler, skriver LMIs Leif Rune Skymoen i en kronikk.

Publisert 5. juli 2023
KRONIKK TV2: At pasienter skal få en likeverdig og rask tilgang til effektive behandlinger, er et av Norges fire legemiddelpolitiske mål, skriver Skymoen i kronikken publisert på TV2 sine sider.

Kun 47 prosent av nye medisiner som ble godkjent i Europa mellom 2018-2021, er tilgjengelige i den offentlige helsetjenesten i Norge.

Norske pasienter venter lenger enn pasienter i land som blant andre Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia og Hellas på å få tilgang til livreddende behandling.

Det er legemiddelindustrien som forsker frem, utvikler og produserer alle nye legemidler.

Innføringen av nye legemidler, og ny teknologi, er helt nødvendig for at vi skal klare å opprettholde en helsetjeneste på det nivået vi forventer i Norge, det skriver LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen i en kronikk publisert på TV2.no.

Les hele kronikken her.