Pfizer: Blåreseptanbud i teori og praksis

Lik tilgang til behandling er et fundament for velferdsstaten. Anbud på blåreseptlegemidler kan forsterke sosiale forskjeller og redusere tilliten til en god offentlig helsetjeneste, skriver Pfizer-lederne Joachim Henriksen og Oddvar Solli i et tilsvar til...

Publisert 14. juli 2023