Lovende tester av nytt legemiddel som bremser Alzheimer

Amerikanske Eli Lilly and Co. har søkt myndighetene om godkjennelse av donanemab, et nytt legemiddel som bremser utviklingen av Alzheimer, skriver TV2.

Publisert 18. juli 2023